Nordic Medtest utför testning av svensk e-hälsas viktigaste tjänster.  

Det är Ineras tjänster som är vårt huvudfokus, men vi jobbar även med andra aktörer och verksamheter. Oavsett vilken bransch eller område det gäller så är test en central och viktig del i kvalitetssäkringen.
Testning bidrar till att kunna hålla hög kvalité och skapa värde hos kunden.
 

Vad vi gör och vilka vi är

Vi jobbar med testning för innovatörer, utvecklingsprojekt och förvaltningar, samt är med och ställer testrelaterade krav i samband med bland annat upphandlingar. Det innebär att vi har testkompetens som omfattar hela produktlivscykeln från start till slut. 

För att täcka in ett det breda spektret har vi flera kompetenser och roller såsom testare, testledare och teststrateger.
Våra testledare driver och planerar arbetet och våra testare jobbar med allt från manuella till automatiserade tester. Vi har även teststrateger som kan delta tidigt i förstudier, analyser eller annat förändringsarbete för att skapa förutsättningar för en relevant och effektiv testning.  

Hur vi arbetar med testning

Vi arbetar enligt agila arbetssätt tillsammans med Ineras förvaltare, projektledare, arkitekter, UX, leverantörer och ibland egna utvecklingsteam. 
Alla projekt och förvaltningar är unika och dess omgivning förändras och utvecklas kontinuerligt. Testningen ser därför olika ut för olika tjänster.
Vi utgår från tjänsten och dess omgivning i kombination med ett riskbaserat angreppssätt för att planera och genomföra en testning som skapar värde för tjänstens intressenter.
Testningen kan innefatta allt från prestandatestning, utveckling av automatiserade regressionssviter till testning tillsammans med slutanvändare av tjänsten. 

 

Vill du veta mer om hur vi jobbar med testning är du välkommen att kontakta oss.  

Nyheter
11 november, 2021
Från den 1 november tar Ineras dotterbolag, Nordic Medtest, över applikationsförvaltningen av Nationella Tjänsteplattformen....
11 november, 2021
Som ett led i beslutet att etablera ett verksamhetssystem enligt ISO27001 och ISO9001, och...
2 september, 2021
Nordic Medtest fick i början av året ett utökat ansvar som test- och utvecklingscenter...