Händer på ett tangentbord. bredvid en person i vårdkläder med stetoskop runt halsen.

Nordic Medtest utför testning av svensk e-hälsas viktigaste tjänster.  

Det är Ineras tjänster som är vårt huvudfokus, men vi jobbar även med andra aktörer och verksamheter. Oavsett vilken bransch eller område det gäller så är test en central och viktig del i kvalitetssäkringen.
Testning bidrar till att kunna hålla hög kvalité och skapa värde hos kunden.
 

Vi jobbar med testning för innovatörer, utvecklingsprojekt och förvaltningar, samt är med och ställer testrelaterade krav i samband med bland annat upphandlingar. Det innebär att vi har testkompetens som omfattar hela produktlivscykeln från start till slut. 

För att täcka in ett det breda spektret har vi flera kompetenser och roller såsom testare, testledare och teststrateger.
Våra testledare driver och planerar arbetet och våra testare jobbar med allt från manuella till automatiserade tester. Vi har även teststrateger som kan delta tidigt i förstudier, analyser eller annat förändringsarbete för att skapa förutsättningar för en relevant och effektiv testning. 

 

Hur vi arbetar med testning

Vi arbetar enligt agila arbetssätt tillsammans med Ineras förvaltare, projektledare, arkitekter, UX, leverantörer och ibland egna utvecklingsteam. Alla projekt och förvaltningar är unika och dess omgivning förändras och utvecklas kontinuerligt. Testningen ser därför olika ut för olika tjänster.

Vi utgår från tjänsten och dess omgivning i kombination med ett riskbaserat angreppssätt för att planera och genomföra en testning som skapar värde för tjänstens intressenter. Testningen kan innefatta allt från prestandatestning, utveckling av automatiserade regressionssviter till testning tillsammans med slutanvändare av tjänsten. 

 

Vår testfilosofi

Vår definition på testning är:

”Testning är en empirisk, teknisk undersökning
som görs i syfte att ta fram kvalitetsrelaterad
information om en produkt åt intressenter.”

/CEM KANER, ÖVERSÄTTNING HENRIK EMILSSON OCH RIKARD EDGREN

Denna definition återkommer vi ofta till för att påminna oss om att vi har ett uppdrag att följa, att vi ska fokusera på det som är viktigt och rapportera värdefull information på rätt sätt till de som behöver informationen. Vi kan också härleda våra tankar om test från denna definition och hur det återspeglar sig i det praktiska arbetet vi utför. Baserat på detta har vi även tagit fram en egen testfilosofi, som ger oss som företag en gemensam syn på hur vi ser på testning.

I testfilosofin beskriver vi tankar kring vad det innebär att ta fram värdefull information åt de som behöver fatta beslut och hur vi kan fokusera på det som är viktigt. Vi resonerar även kring begreppet kvalitet, vikten av att lyssna och förstå intressenters behov och vilka verktyg man kan använda sig av i testningen.

Schema över hur Nordic Medtest arbetar med testning: testuppdrag( i mitten), intressenter (över), teststrategi och testplan (i botten)
Nordic Medtests testfilosofi
Nyheter
5 april, 2024
Ebba Johansson gör sitt examensarbete på Nordic Medtest. Uppgiften är att designa ett grafiskt...
19 april, 2023
Bröderna Luay och Madian Al Sabbagh gör sitt examensarbete på Nordic Medtest. Uppgiften är...
17 april, 2023
I januari 2023 tog Nordic Medtest över mjukvaruutvecklingen i Svenska informationstjänster för läkemedel (Sil),...