Nyheter
14 januari, 2016
ENVi (ENvironment Virtualization) är Nordic Medtests egenutvecklade koncept för miljövirtualisering. Konceptet är unikt och...
22 december, 2015
Nordic Medtest har fått i uppdrag av Inera AB att testa införandet av Elektronisk...
18 december, 2015
Nordic Medtest påbörjar nu sista etappen i arbetet med att certifiera hela verksamheten för...
14 december, 2015
NPÖ2 är nu i drift. Nordic Medtest har därmed avslutat ett komplext testuppdrag som...
9 december, 2015
Alla landsting och regioner i Sverige är nu anslutna till Mina intyg, en nationell...
9 november, 2015
Nordic Medtest breddar nu kundsfären utanför Sveriges gränser. The Intervention Centre vid Oslo Universitetssjukhus...
30 oktober, 2015
”Kvalitetssäkring blir allt viktigare inom e-hälsoutvecklingen” säger Peter Gille, tillträdande VD för Cambio Healtcare...
26 oktober, 2015
Nordic Medtest fortsätter att expandera för att möta den ökade efterfrågan på testtjänster. Under...
13 oktober, 2015
Henrik Emilsson – teststrateg på Nordic Medtest – och Leif Carlson – informationssäkerhetschef på...
18 september, 2015
  Bilden: Peter Furster (Nordic Medtest), Gunilla Andersson och Fredrik Larsson (Landstinget i Värmland)...
10 september, 2015
Bilden: Nätverk och projekt ger Nordic Medtest direktkontakt med stora aktörer inom e-hälsa i...
4 september, 2015
Hans Karlsson (SKL) och Peter Furster (Nordic Medtest) vid invigningen av Nordic Medtests nya...